Medewerkers

Erik Versteege

Erik Versteege

Erik Versteege is sociaal geograaf en heeft 35 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt. Hij heeft ruime ervaring als leidinggevende in het onderwijs: conrector aan Reggesteyn in Nijverdal en sinds 1998 algemeen directeur en vervolgens voorzitter College van Bestuur van Het Noordik in Almelo.

Erik Versteege is sinds 2011 directeur van Erik Versteege Search B.V.

Bij de uitvoering van opdrachten werving & selectie, interim-management en advies werkt Erik Versteege samen met ervaren oud-schoolleiders/bestuurders, ieder met ruime ervaring in het onderwijs.

Harry Claessen

Harry Claessen

Harry Claessen is sinds 1978 werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste 13 jaar (tot 1 januari 2016) als rector van het Twents Carmel College in Oldenzaal. Daarvoor was hij onder meer algemeen directeur van het Vechtdal College te Hardenberg. Hij heeft scheikunde gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 2008 behaalde hij bij Tias Nimbas in Tilburg zijn Master of Management in Education (MME).
Hij is lid van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en van de Raad van Toezicht van Chrono Scholengroep. Daarnaast werkt hij als inwerkadviseur voor de VO Academie binnen Inwerkprogramma’s voor beginnende schoolleiders en is hij als panellid betrokken bij accreditaties in het Hoger Onderwijs. Hij is actief op het gebied van advies en support in het onderwijs. Voor Erik Versteege Search voert hij opdrachten uit op het gebied van advies & support en werving & selectie. Harry Claessen is verder actief in de organisatie en begeleiding van het bestuurdersnetwerk Groot Heideborgh.

Martin Hulsen

Martin Hulsen

Martin Hulsen is sinds 1978 werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste 13 jaar (tot augustus 2015) als rector van het Ludger College en het Metzo College, beide in Doetinchem. Daarvoor was hij conrector onderwijs en plaatsvervangend rector. Na zijn studie geschiedenis en aardrijkskunde aan de lerarenopleiding, studeerde hij onderwijskunde in Nijmegen.
De laatste jaren volgde hij verschillende opleidingen op het gebied van coaching (coach practitioner) en begeleiding. Voor de VO-academie werkt hij aan de verduurzaming van VO-management Coach en coacht hij leidinggevenden in het onderwijs. Martin Hulsen voert voor Erik Versteege Search B.V. opdrachten uit op het gebied van werving & selectie en advies.

Frans van der Knaap

Frans van der Knaap

Frans van der Knaap werkt vanaf 1976 in het onderwijs. Na de pedagogische academie heeft hij geschiedenis gestudeerd en behaalde hij naast de bevoegdheid voor geschiedenis ook een lesbevoegdheid voor maatschappijleer. Bij TIAS Nimbas heeft hij de studie Master in Management in Education succesvol afgerond. De laatste jaren heeft hij de opleidingen tot Coach Foundation en Coach Practitioner gevolgd.
Vanaf 1984 werkt hij als leidinggevende in het voortgezet onderwijs. Vanaf 1994 is hij achtereenvolgens rector, algemeen directeur en bestuurder bij drie verschillende scholen geweest. Momenteel is Frans directeur-bestuurder bij de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. Daarnaast is hij o.a. voorzitter van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs op Walcheren. Hij begeleidt voor Erik Versteege Search procedures voor werving & selectie en search.

Maaike Morsink

Maaike Morsink

Maaike Morsink is sinds 2006 werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste 2 jaar als locatiedirecteur op het Twents Carmel College in Denekamp. Daarvoor was zij onder andere teamleider op het Ubbo Emmius te Winschoten en coördinator leerlingenzorg/zaken op het Eemsdeltacollege te Delfzijl. Na het behalen van haar PABO-diploma via de Hanzehogeschool in 2006 heeft zij Engels gestudeerd via de NCOI. Recentelijk in 2017 heeft zij haar Master of Educational Management (MEM) behaald bij de NSO-CNA in Amsterdam.
Als nevenactiviteit is Maaike lid van de Raad van Toezicht bij Primato Scholengroep in Hengelo. Hierbij heeft zij de portefeuilles onderwijs en financiën.

Voor Erik Versteege Search voert zij opdrachten uit op het gebied van werving & selectie en interim-management.

Fred Timmermans

Fred Timmermans

Fred Timmermans werkt sinds 35 jaar in het Voortgezet Onderwijs. Hij studeerde Geschiedenis en doceerde dit vak en maatschappijleer twaalf jaar op alle niveaus. Sinds 1991 vervult hij leidinggevende functies in het VO. Vanaf 1998 was hij rector op drie verschillende scholen en sedert 2007 is hij bestuurder. In 2008 behaalde hij zijn Master in Management of Education (MME) aan TIAS in Tilburg, waar hij cum laude afstudeerde.
Op dit moment is Fred Timmermans voorzitter College van Bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Samenwerkingsverband Midden-Kennemerland. Fred Timmermans begeleidt voor Erik Versteege Search procedures voor werving & selectie en search.

Secretariaat

Annemarie Arends

Annemarie Arends

Annemarie Arends werkt als managementassistente voor de adviseurs van Erik Versteege Search. Zij heeft in 1994 haar diploma VWO behaald aan het Assink Lyceum te Haaksbergen. Vervolgens heeft zij de opleiding HBO-V aan Saxion Hogeschool gevolgd. Van 2001 tot en met 2011 werkte zij als verpleegkundige Spoed Eisende Hulp van de Ziekenhuis Groep Twente te Hengelo. Annemarie Arends is contactpersoon voor kandidaten en opdrachtgevers en is onder andere verantwoordelijk voor afspraken betreffende procedures werving & selectie.

Mariska Compagnie

Mariska Compagnie

Mariska Compagnie werkt als managementassistente voor de adviseurs van Erik Versteege Search. Zij volgde de studie Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit van Leiden en behaalde in 1995 haar doctoraal Boekgeschiedenis. Na haar studie werkte zij onder meer bij een boekhandel en als secretaresse. Vervolgens was zij acht jaar als redacteur werkzaam bij een boekenuitgeverij in Amsterdam, waarna zij voor dezelfde uitgeverij redactiewerk bleef verrichten op projectbasis.
Mariska Compagnie is contactpersoon voor kandidaten en opdrachtgevers. Daarnaast verzorgt zij afspraken betreffende procedures werving & selectie en de redactie van documenten.

Loes Schukkink

Loes Schukkink

Loes Schukkink werkt als managementassistente voor de adviseurs van Erik Versteege Search. Loes heeft aan het Deltion College te Zwolle de opleiding sociaal pedagogisch werk gevolgd. Na haar studie heeft zij 12 jaar gewerkt als begeleidster in de jeugdhulpverlening en gehandicaptenzorg.
Loes Schukkink is contactpersoon voor kandidaten en opdrachtgevers en is onder andere verantwoordelijk voor het ontwerpen en plaatsen van advertenties, websitebeheer en zij verzorgt secretariële ondersteuning van de adviseurs van Erik Versteege Search.

Nadine Witvoet

Nadine Witvoet

Nadine Witvoet werkt als managementassistente voor de adviseurs van Erik Versteege Search. Zij heeft in 2015 haar vwo-diploma behaald aan het Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat te Enschede. In september 2015 is zij begonnen aan haar bachelor Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Twente. Vanaf 2016 is Nadine Witvoet werkzaam bij Erik Versteege Search. Zij is contactpersoon voor kandidaten en opdrachtgevers en ondersteunt procedures werving en selectie.

De contactgegevens van onze adviseurs en managementassistentes zijn te vinden onder het tabblad Contact.

©2016 Erik Versteege Search BV    |    Vijverlaan 40    |    7553 CC Hengelo    |    Tel: 06- 16 25 97 79    |    info@erikversteege.nl    |    KvK: 52880761    |    Colofon    |    Webdesign: Webton.nl