Medewerkers

Erik Versteege

Erik Versteege

Erik Versteege is sociaal geograaf en heeft 35 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt. Hij heeft ruime ervaring als leidinggevende in het onderwijs: conrector aan Reggesteyn in Nijverdal en sinds 1998 algemeen directeur en vervolgens voorzitter College van Bestuur van Het Noordik in Almelo.

Erik Versteege is sinds 2011 directeur van Erik Versteege Search B.V.

Bij de uitvoering van opdrachten werving & selectie, interim-management en advies werkt Erik Versteege samen met ervaren oud-schoolleiders/bestuurders, ieder met ruime ervaring in het onderwijs.

Harry Claessen

Harry Claessen

Harry Claessen was sinds 1978 werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste 13 jaar (tot 1 januari 2016) als rector van het Twents Carmel College in Oldenzaal. Daarvoor was hij onder meer algemeen directeur van het Vechtdal College te Hardenberg. Hij heeft scheikunde gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 2008 behaalde hij bij Tias Nimbas in Tilburg zijn Master of Management in Education (MME).
Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van Chrono Scholengroep en daarnaast is hij als panellid betrokken bij accreditaties in het Hoger Onderwijs. Hij is actief op het gebied van advies en support in het onderwijs. Voor Erik Versteege Search voert hij opdrachten uit op het gebied van advies & support en werving & selectie. Harry Claessen is verder actief in de organisatie en begeleiding van het bestuurdersnetwerk Villa Veertien Dieren.

Martin Hulsen

Martin Hulsen

Martin Hulsen is sinds 1978 werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste 13 jaar (tot augustus 2015) als rector van het Ludger College en het Metzo College, beide in Doetinchem. Daarvoor was hij conrector onderwijs en plaatsvervangend rector. Na zijn studie geschiedenis en aardrijkskunde aan de lerarenopleiding, studeerde hij onderwijskunde in Nijmegen.
De laatste jaren volgde hij verschillende opleidingen op het gebied van coaching (coach practitioner) en begeleiding. Voor de VO-academie werkt hij aan de verduurzaming van VO-management Coach en coacht hij leidinggevenden in het onderwijs. Martin Hulsen voert voor Erik Versteege Search B.V. opdrachten uit op het gebied van werving & selectie en advies.

Frans van der Knaap

Frans van der Knaap

Frans van der Knaap werkt vanaf 1976 in het onderwijs. Na de pedagogische academie heeft hij geschiedenis gestudeerd en behaalde hij naast de bevoegdheid voor geschiedenis ook een lesbevoegdheid voor maatschappijleer. Bij TIAS Nimbas heeft hij de studie Master in Management in Education succesvol afgerond. De laatste jaren heeft hij de opleidingen tot Coach Foundation en Coach Practitioner gevolgd.
Vanaf 1984 werkt hij als leidinggevende in het voortgezet onderwijs. Vanaf 1994 is hij achtereenvolgens rector, algemeen directeur en bestuurder bij drie verschillende scholen geweest. Momenteel is Frans directeur-bestuurder bij de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. Daarnaast is hij o.a. voorzitter van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs op Walcheren. Hij begeleidt voor Erik Versteege Search procedures voor werving & selectie en search.

Ineke Rogge

Ineke Rogge

Ineke Rogge werkt sinds 1977 in het voortgezet onderwijs. Zij studeerde Nederlands aan de VU en ruim 30 jaar doceerde ze dat vak met veel plezier op verschillende scholen. Vanaf 2003 maakte ze als afdelingsleider Vwo deel uit van de schoolleiding van het Farel College in Amersfoort. Gedurende de laatste acht jaar heeft ze als conrector gewerkt op het Isendoorn College te Warnsveld (Zutphen) met als aandachtsveld (tweetalig) Havo en Vwo. Onlangs volgde zij o.a. een opleiding op het gebied van coaching (NLP). Ze is lid van de kerngroep Schoolleiders voor de Toekomst.
Voor Erik Versteege Search begeleidt Ineke Rogge procedures als adviseur werving & selectie.

Fred Timmermans

Fred Timmermans

Fred Timmermans werkt sinds 35 jaar in het Voortgezet Onderwijs. Hij studeerde Geschiedenis en doceerde dit vak en maatschappijleer twaalf jaar op alle niveaus. Sinds 1991 vervult hij leidinggevende functies in het VO. Vanaf 1998 was hij rector op drie verschillende scholen en sedert 2007 is hij bestuurder. In 2008 behaalde hij zijn Master in Management of Education (MME) aan TIAS in Tilburg, waar hij cum laude afstudeerde.
Op dit moment is Fred Timmermans voorzitter College van Bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Samenwerkingsverband Midden-Kennemerland. Fred Timmermans begeleidt voor Erik Versteege Search procedures voor werving & selectie en search.

Secretariaat

Mariska Compagnie

Mariska Compagnie

Mariska Compagnie werkt als managementassistente voor de adviseurs van Erik Versteege Search. Zij volgde de studie Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit van Leiden en behaalde in 1995 haar doctoraal Boekgeschiedenis. Na haar studie werkte zij onder meer bij een boekhandel en als secretaresse. Vervolgens was zij acht jaar als redacteur werkzaam bij een boekenuitgeverij in Amsterdam, waarna zij voor dezelfde uitgeverij redactiewerk bleef verrichten op projectbasis.
Mariska Compagnie is contactpersoon voor kandidaten en opdrachtgevers. Daarnaast verzorgt zij afspraken betreffende procedures werving & selectie en de redactie van documenten.

Petra Eppinga

Petra Eppinga

Petra Eppinga werkt als managementassistente voor de adviseurs van Erik Versteege Search. Zij volgde de studie Personeel en Organisatie aan de Hogeschool Enschede, later Saxion, en behaalde in 1994 haar diploma. Na haar studie werkte zij drie jaar als intercedente bij een uitzendbureau en 15 jaar als HR manager in de sector zorg en welzijn. Haar huidige werkzaamheden combineert ze met een studie psychologie.
Petra Eppinga is contactpersoon voor kandidaten en opdrachtgevers. Daarnaast verzorgt zij afspraken betreffende procedures werving & selectie, de redactie van documenten en de nieuwsbrief.

Loes Schukkink

Loes Schukkink

Loes Schukkink werkt als managementassistente voor de adviseurs van Erik Versteege Search. Loes heeft aan het Deltion College te Zwolle de opleiding sociaal pedagogisch werk gevolgd. Na haar studie heeft zij 12 jaar gewerkt als begeleidster in de jeugdhulpverlening en gehandicaptenzorg. Haar werkzaamheden combineert zij met een baan als praktijkassistente bij een verloskundigenpraktijk.
Loes Schukkink is contactpersoon voor kandidaten en opdrachtgevers en is onder andere verantwoordelijk voor het ontwerpen en plaatsen van advertenties, websitebeheer en zij verzorgt secretariële ondersteuning van de adviseurs van Erik Versteege Search.

De contactgegevens van onze adviseurs en managementassistentes zijn te vinden onder het tabblad Contact.

©2016 Erik Versteege Search BV    |    Vijverlaan 40    |    7553 CC Hengelo    |    Tel: 06- 16 25 97 79    |    info@erikversteege.nl    |    KvK: 52880761    |    Colofon    |    Webdesign: Webton.nl